MKI houten geleiderail T22 geverifieerd en opgenomen in de Nationale Milieu database

MKI houten geleiderail T22 geverifieerd en opgenomen in de Nationale Milieu database

Eurorail neemt haar rol en verantwoordelijkheid serieus als het gaat om de circulaire economie in 2030. Daarom kijkt zij kritisch naar haar producten, om daar waar nodig is een LCA/MKI op te stellen

Wat is een LCA/MKI?

In een LCA wordt de levenscyclus van een product of activiteit in kaart gebracht. Van de winning van grondstoffen, via productie en (her)gebruik, tot en met afvalverwerking, worden alle milieueffecten geïnventariseerd en opgeteld tot één enkele score, uitgedrukt in € per meter (MKI-waarde).

Milieu impact houten geleiderail T22

Van de houten geleiderail van Eurorail (T22) is de complete levenscyclus (A – D) in kaart gebracht. Van het kappen van de bomen en het delven van het ijzererts tot en met het recyclen van het staal en hout na twintig jaar (einde levensduur). Van alle stappen in het proces is de invloed op het milieu vastgesteld.

MKI waarde van €4,-

Daar waar voor de stalen geleiderail een MKI van €18 per meter geldt, is de MKI waarde van de T22 houten geleiderail slechts €4. Daarmee is de houten geleide rail van Eurorail een belangrijk product geworden in het verlagen van de impact op het milieu van GWW- en infra-projecten.

T22 in Nationale Milieudatabase

De MKI van de houten geleiderail T22 is door een onafhankelijke deskundige geverifieerd en opgenomen in de Nationale Milieu database. Hierdoor is het mogelijk om deze direct te vergelijken met reeds bestaande constructies.

Meer informatie

De MKI waarden van de verschillen types houten geleiderail zijn op aanvraag beschikbaar. Heeft u nog vragen over de MKI op houten geleiderail? Neem dan contact met ons op via mail info@eurorail.nl of tel. 038 – 477 33 40