Slenck & Horst krijgt permanente woonbestemming door geluidsscherm

Om als recreatiepark een permanente woonbestemming te kunnen krijgen, werd het park Slenck & Horst in Harderwijk in de zomer van 2021 uitgerust met een 350 meter lang geluidsscherm. Het scherm moest het geluidsoverlast van de naastgelegen provinciale weg en snelweg reduceren. Een commissie binnen de vereniging stortte zich op dit project, dat een lange aanloop en heel wat uitdagingen kende.

De aanloop

Woonwijk Slenck & Horst is een 24 jaar oud park, met circa 190 woningen. Destijds werd het gebouwd met de bestemming recreatie. Bij de oplevering was nog geen sprake van duidelijke regelgeving rond permanente bewoning. Dit leidde ertoe dat veel van de bewoners het park permanent bewoonden. In de jaren na oplevering heeft dit diverse keren geleid tot ernstige conflicten met de gemeente.

Vitale vakantieparken

Voor de bewoners betekende dat een enorme hoeveel onrust. Zij die permanent woonden, moesten ineens gaan verhuren, of wijzigden uit nood hun postadres. Na een lange periode van onduidelijkheid en met het inzicht dat ook in Harderwijk sprake is van een fors woningtekort, stak de gemeente haar nek uit en startte het programma ‘vitale vakantieparken’.

Geluidsbelasting

Zij brachten in kaart welke parken zich leenden voor permanente woonbestemming. Uiteindelijk bleken 4 van de 10 parken gelegaliseerd te kunnen worden als woonwijk. Slenck & Horst sprong er gunstig uit. De huizen zijn solide gebouwd en voldeden aan het Bouwbesluit. Daarbij gold ook dat de opzet van het park zich leende om als woonwijk onderdeel te kunnen worden van de gemeente Harderwijk.

Het enige grote obstakel was de geluidsbelasting van de naastgelegen provinciale weg en snelweg. Beide liggen op minder dan een kilometer afstand. De geluidniveaus bleken na een berekening te hoog voor een permanente woonbestemming.

Isoleren of geluidscherm?

Ton van der Plas, ingenieur en woningeigenaar op het park vertelt: “Wat moet je dan doen om dat terug te brengen naar een acceptabel niveau? Idealiter plaats je een scherm vlak bij de geluidsbron. Je kunt ook 190 huizen gaan isoleren, of je kunt gezamenlijk een generieke maatregel nemen in de vorm van een geluidsscherm op eigen terrein. Daarover hebben we bijvoorbeeld eindeloos gediscussieerd”.

Wie is verantwoordelijk?

Het was simpel, goedkoper en voor bewoners minder indringend, wanneer er een geluidsscherm langs de snelweg zou komen. Ton vervolgt: “Maar de snelweg van Rijkswaterstaat lag er eerst. Ons park kwam pas later. Dit zorgde ervoor dat er geen draagvlak voor was bij Rijkswaterstaat. Het werd ons duidelijk dat wij als park hiervoor aan de lat stonden”.

Vereniging van Eigenaren aan zet

Op een bepaald moment kon de bestemmingsplanwijziging dan eindelijk worden ingediend. De bewoners waren wel zelf verantwoordelijk voor het geluidsscherm. Jan Slokker, bestuurslid en bewoner van Slenck & Horst vertelt: “We wilden dit professioneel aanvliegen. Het gaat immers om geld van particulieren. Daar wil je goed en zorgvuldig mee om gaan. Dus ook als het gaat om garanties, kwaliteit, duurzaamheid, bouwer en uitstraling. Dus toen zijn we een aanbesteding gaan doen voor een 7,5 meter hoog scherm”.

“We wilden dit professioneel aanvliegen. Het gaat immers om geld van particulieren. Daar wil je goed en zorgvuldig mee om gaan”

Uitdagingen

Uiteindelijk bleven 3 serieuze kandidaten van de 5 over, waaronder Eurorail. Vervolgens mochten de kandidaten hun offerte komen toelichten. Ton: “We hadden een aantal uitdagingen. We zitten hier in een bosgebied, er loopt een grote gastransportleiding langs en onder het tracé. Daarnaast werk je met geld van de bewoners, dus we wilden ook voorkomen dat als de bouwer om zou vallen, we geen spullen zouden krijgen. Jan vult aan: “En er waren ook diverse wensen vanuit de vereniging, variërend van voorkeur voor uitstraling van het nieuwe scherm, tot onderdoorgangen voor klein wild.”

Open en eerlijk

Hij vervolgt: Tijdens de toelichting op de offerte had Eurorail op alle uitdagingen een antwoord en gaf ook nog garantie af van 50 jaar op materiaal. Eén van de punten waarop we de keuze uiteindelijk op hen lieten vallen, was dat zij eerlijk waren over het feit dat ze nog nooit een scherm van 7,5 meter hoog hadden geplaatst. Die openheid en eerlijkheid voel je en dan krijg je vertrouwen in elkaar. Daarnaast zochten wij een partij die een scherp en toch kwalitatief goed wilde aanbieden en referenties kon bieden”.

“Die openheid en eerlijkheid voel je en dan krijg je vertrouwen in elkaar”

Tevreden

Het werk verliep uiteindelijk volgens plan. Ton vertelt: “We hebben eigenlijk geen gezeur gehad. Niet van mensen die liepen te klagen voor, tijdens of erna. Dat is overall gezien super gegaan. Dat kwam ook omdat Eurorail deed wat ze beloofd hadden. Ook geen meerwerk.

De totale duur van daadwerkelijk heien en plaatsen van de schermen duurde maar 5 weken.” Ook de gemeente was tevreden en was aanwezig bij de oplevering. Ton: “Voor de wethouder was het ook een sluitstuk op al zijn werk.” Jan vult aan:” het was ook zijn project: vitale vakantieparken. Hij was er echt trots op”.

Vragen

Wilt u meer informatie over geluidschermen van Eurorail of heeft u vragen nav dit artikel? Neem dan contact op via info@eurorail.nl of tel. 038 – 477 33 40.