Geluidsscherm Ecowand Planta zorgt voor minder geluidshinder voor omwonenden

Ecowand planta geluidsscherm met kokosvezeldoek en beplanting

In opdracht van BLM Wegenbouw hebben wij 700 m2 geluidsscherm gebouwd in Deurne.
De geluidsschermen zijn zowel direct in de berm naast de weg geplaatst met een hoogte van 150 cm als op de aardenwal met een hoogte van 100 cm..

Het type geluidsscherm is de Ecowand planta met kokosvezeldoek welke we hebben voorzien van beplanting.
Deze beplanting vindt op dit scherm moeiteloos haar weg en bevordert het leefklimaat, wat ook zorgt voor een aanzienlijke reductie van CO2 uitstoot.

De geluidsschermen zijn geplaatst omdat de intensiviteit van het verkeer sterk was toegenomen en om zo omwonenden tegen dit extra verkeerslawaai te beschermen.

Wilt u meer weten, kijk dan ook eens op: https://eurorail.nl/groenschermen/ of neem contact met ons op via info@eurorail.nl of tel. 038-477 33 40